į pradžią turinys susisiekite
Projektai » Vietiniai projektai spausdinti

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2019-11-15

 

PROJEKTAS TOLERANCIJOS DIENAI PAMINĖTI!

2019 m. rudenį Dienos veiklos centras su SIŽGB "Kretingos viltis" vykdė tęstinį projektą Jaunimo ir vaikų ugdymas per kūrybą "Mano delne Tavo ranka - tai Žemaitija", finansuojamą Kretingos rajono savivaldybės.
Projekto laikas - 2019 m. rugsėjis - gruodis.
Projekto partneriai: 

 • Dienos veiklos centras,
 • Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija,
 • Kretingos Simono Daukanto progimnazija,
 • Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla,
 • Kretingos Marijono Daujoto progimnazija,
 • Kretingos Trečiojo amžiaus universitetas.

Projekto tikslas - Įgalaus ir neįgalaus jaunimo bendradarbiavimas per kultūrinį ugdymą vykdant socialinę švietėjišką veiklą.

Projekto metu vyko neįgalaus ir įgalaus jaunimo susitikimai, kurių metu jaunuoliai kartu piešė ir karpė spalvotus delniukus, kuriais buvo papuoštos įstaigos prieš Tolerancijos dienos paminėjimą. O taip pat  moksleiviai buvo atvykę į Dienos veiklos centrą į keramikos studiją, kurioje padedami įstaigos socialinio darbuotojo kurė, lipdė Žemaitijos žemėlapį iš molio. 

2019 m. rugsėjo 19 d. įvyko pirmieji susitikimai Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje. Susitikimų metu SIŽGB "Kretingos viltis" pirmininkė S. Bendikienė ir Dienos veiklos centro direktorė B. Viskontienė moksleiviams pravedė socialines pamokas apie negalią. O Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje per moksleivių klasės valandėlę karpėme spalvotus delniukus - tai Tolerancijos dienos simbolis.

   

 

2019 m. rugsėjo 25 d., pas mus keramikos studijoje svečiavosi Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos gimnazistai ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijos moksleiviai, kurie pirmieji pradėjo lipdyti iš molio savo Žemaitijos dalelę.

  

  

 

2019 m. lapkričio 14 d. Kretingos Marijono Daujoto progimnazijoje įvyko baigiamasis projekto "Mano delne Tavo ranka - tai Žemaitija" renginys, skirtas paminėti Tarptautinę Tolerancijos dieną.
Baigiamajame renginyje skambėjo dainos, nuoširdūs palinkėjimai, sveikinimai, šventės dalyviai sukosi šokių sūkuryje.

Rėmėjai: UAB "Naujasis Autoratas", UAB "P. Varkojis ir Ko".

 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA SU KRETINGOS LOPŠELIU-DARŽELIU "PASAKA"

2019 m. Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su Kretingos lopšeliu - darželiu "Pasaka", vykdo tarpinstitucinio bendradarbiavimo programą, teminius tarpinius bendrus užsiėmimus, vaikai ir neįgalieji jaunuoliai kartu.   Bendradarbiavimo  tikslas, ugdyti socialiai atsakingą jaunąją kartą, padedant vaikams per bendrus užsiėmimus pažinti negalias ir priimti visuomenę, kuri yra įvairialypė.  Tuo pačiu vykdomas  tarpinstitucinis specialistų, pedagogų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimas.

 

 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Kretingos Dienos veiklos centru ir savanoriais iš Ukrainos Kristina ir Armėnijos Tigran (pagal Erasmus + programą) tęsiasi.
Šį kartą, 2019 m. balandžio 16 d.,  Kretingos muziejuje vyko edukacinis užsiėmimas „Velykinės šėlionės ir teplionės“. Kretingos lopšelio-darželio "Pasaka" „Miškinukų“ grupės vaikai kartu su mokytojomis bei Dienos veiklos centro neįgaliaisiais ir Erazmus+ programos savanoriais mokėsi margučių marginimo būdų su natūraliomis gamtinėmis priemonėmis. Dabar visi laukiame Šv. Velykų!

 

 

 

PROJEKTAS SU SIŽGB "KRETINGOS VILTIS"

Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Kretingos viltis" (NVO) vykdo 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurio dėka nuo 2019 m.  vyks užsiėmimai:
1. Lėlių terapija neįgaliesiems.  Savęs pažinimas per lėles (nuo kovos mėn.);
2. Muzikos terapijos užsėmimai kartu apjungiantis Lėlių terapijos veiklą (nuo balandžio mėn.);
3. Hipoterapija neįgaliesiems (nuo balandžio mėn.);
4. Vandens terapija neįgaliesiems (nuo balandžio mėn.).
Projekto dalyviai, neįgalieji iš:

 • SIŽGB "Kretingos vilties";
 • Dienos veiklos centro ir Salantų padalinio;
 • Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialioji vaikų grupė. 

Naujos veiklos ir galimybė terapijoms, tai  žingsnis į mūsų neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių gyvenimo kokybę.  Džiaugiamės naujomis galimybėmis!

 

2019-03-29

2019 m. kovo 28 d. Dienos veiklos centro kineziterapeutas Andrius  ir projekto savanorės Irmantė dalyvavo profesinių įgūdžių ugdymo hipoterapijos praktiniuose mokymuose Šiaulių raj. Kurtuvėnų žirgyne. Informacija apie mokymus nuorodoje.

Ruošiamės projekto, terapijos su žirgais, vykdymui!

 

2019-04-18

VANDENS TERAPIJA

Vykdant bendradarbiavimo projektą su NVO "Kretingos viltimi", 2019 m. balandžio 10 d., pradėjome vandens terapijos užsiėmimus Palangos baseine.

 

2019-05-20

 

ŽIRGŲ TERAPIJA

2019 m. gegužės 8 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji turėjo pirmą susitikimą su žirgais. Nepakartojamai nuostabus laikas gamtoje kartu su žirgais. 

  

 

2019 m. gegužės 10 d. - pirmoji žirgų terapijos diena Dienos veiklos centro neįgaliesiems, pagal vykdomą neįgaliųjų reabilitacijos projektą kartu su NVO SIŽGB "Kretingos viltimi". 

Nuostabios patirtys, emocijos ir padėka savanorei Irmantei.

    

Dėkojame SIŽGB "Kretingos vilčiai" už bendradarbiavimą!

 

 

PROJEKTAS SU KRETINGOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA

Dienos veiklos centras, bendradarbiaudamas su Kretingos rajono neįgaliųjų draugija (NVO) vykdo 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kurio dėka nuo 2019 m. kovo mėn.  neįgaliųjų draugijos nariai turės piešimo ant šilko užsiėmimus, o nuo  rugsėjo mėnesio  keramikos studijos užsiėmimus.

Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp kartų sujungia į vieną bendruomenę. 

 

Dėkojame Kretingos rajono neįgaliųjų draugijai už bendradarbiavimą!

 

 

SPORTO PROJEKTAS!

Nuo 2019 m. vasario mėn. pradėtas vykdyti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas "Neįgalaus jaunimo sveikatinimo per sportą programa"Judėk pirmyn".
 2019 m. vasario 19 d. SIŽGB "Kretingos viltyje" įvyko pirmasis oficialus projekto partnerių susitikimas.
Gausus partnerių būrys:

 • Dienos Veiklos Centras,
 • Dienos veiklos centro Salantų padalinys,
 • Kretingos Marijos Tiškevičiūtės vaikų ugdymo centro grupė,
 • Telšių centras "Viltis",
 • SIŽGB "Šilutės viltis",
 • SIŽGB "Kretingos viltis".

Susitikime sveikatos srities specialistai, projekto vadovai ir pagalbininkai aptarė projekto eigą, susipažino su sporto metodika.
 Prasidėjo projekto tikslinės sveikatinimo veiklos per sportą pasirengimas sporto žaidynėms, skirtoms Sporto dienai paminėti spalio 4 d.
Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos per Kretingos rajono savivaldybę.

 

 

2019 m birželio 18 d. SIŽGB "Kretingos viltis" organizavo vykdomo sportinio bendradarbiavimo projekto JUDĖK PIRMYN išvyką pas projekto partnerius - Telšių "Viltį". Aplankyti Telšiai, su partneriais sužaistos bandomosios būsimų varžybų estafetės. 

2019 m. spalio 4 d. Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje įvyko baigiamasis projekto "Neįgalaus jaunimo sveikatinimo per sportą programa "Judėk pirmyn" baigiamasis renginys - sportinės varžybos. Varžybų metu dalyviai save išbandė estafetėse, šaškių bei smiginio turnyre ir nuotaikingame pagalvių mūšyje.

 

           

BENDRADARBIAVIMO TINKLAS:

    LSIŽGB „Viltis“
    SIŽGB „Kretingos Viltis“

    SIŽGB "Plungės Viltis"
    SIŽGB „Joniškio Viltis“
    SIŽGB "Telšių viltis"
    BĮ „Klaipėdos lakštutė“
    BĮ Gargždų socialinių paslaugų centras
    BĮ Šilutės dienos paslaugų centras
    VŠĮ „Vilties erdvė“, Mažeikiai  

    BĮ Panevėžio Jaunuolių dienos centras

    BĮ Priekulės socialinių paslaugų centras  

    Joniškio Saulės vidurinės mokyklos Dienos užimtumo centras  

    Kretingos S. Daukanto pagrindinė mokykla 

    Kretingos M. Tiškevičiūtės mokykla
    Saldus Dienas aprūpes centrs (Latvija)

    VŠĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“, Vilnius   

    Klaipėdos socialinių mokslų kolegija
    Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas    

    Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kretingos skyrius   
    I. Kiškio šokių kolektyvas „FORTŪNA“
    Kretingos meno mokykla 
    Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
    VŠĮ Raseinių protiškai neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centras
    BĮ Skuodo globos ir socialinės priežiūros centras

IŠLEISTA METODINĖ LITERATŪRA:

- Praktinės konferencijos leidinys „Negalia ir sportas: kas stipriau?“.
- Gerosios patirties sklaidos leidinys „Per sportą link pilnavertiškumo“.
- Metodinis DVD diskas “Aktyvi neįgaliųjų komunikacija per sportinę saviraišką“.
- Metodinis leidinys "Vandens terapijos reikšmė proto negalios asmenims".
- Metodinis DVD diskas "Mažiau galimybių turinčio jaunimo socializacija per meninę saviraišką".

- Informacinis leidinys apie negalią "Suvok mane kaip save". (2013 m.)

 

Archyvas 2018 m.

Archyvas 2017 m.

Archyvas 2016 m.

Archyvas 2015 m.

Archyvas 2014 m.

Archyvas 2013 m.

Archyvas 2004 - 2012 m.