Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2023-09-15

 

KRETINGOS  ATVIRAS  JAUNIMO  CENTRAS (KAJC)

 

LAISVOS DARBO VIETOS

 

MOBILAUS  DARBO  SU JAUNIMU  

JAUNIMO  DARBUOTOJAMS

 

Dienos  veiklos  centro  Kretingos Atviras  jaunimo  centras  ieško  2-jų jaunimo  darbuotojų  mobiliam darbui  su jaunimu  seniūnijose. 

Darbo  vieta:  Kretingos atvirame  jaunimo   centre, adr.: Rotušės  aikštė  1,  Kretinga.

Darbo  krūvis: po 1,0  etato. Neterminuota  darbo  sutartis.  

Darbo  laikas: nuo  11.00 iki 20.00 val., 40  val. darbo  savaitė, nuo  I iki V.

 

Šios  pareigybės  priskiriamos:

1. 1-na pareigybė - kvalifikuotų  darbuotojų  grupei,  A lygio  darbuotojų  pareigybėms.

Pretendentas  į  šias  pareigas  turi būti įgijęs socialinio  darbuotojo,  socialinio pedagogo,  pedagogo,  edukologo arba  psichologo išsilavinimą, aukštąjį  universitetinį  bakalauro  arba  aukštąjį koleginį  išsilavinimą arba  turintis  jaunimo  darbuotojo  sertifikatą.

2. 2 -ra  pareigybė – kvalifikuotų  darbuotojų  grupei,  C lygio  darbuotojų  pareigybėms. 

Pretendentas  į  šias  pareigas  turi  turėti  ne  žemesnį  kaip   vidurinį  išsilavinimą   su  įgyta  profesine  kvalifikacija.  

 

Gebėti:

 • vykdyti  kryptingą neformalią  ugdomąją  veiklą, padedančią  jaunimui įgyti ir  tobulinti  asmenines,  socialines  ir  kitas  kompetencijas,  reikalingas  jaunuolio  gyvenime;
 • skatinti  jaunus  žmones  atrasti,  naudoti ir  plėtoti turimus  vidinius  bei išorinius  išteklius;
 • atsižvelgti  į  aktualius  jauno  žmogaus  poreikius;
 • sudaryti prasmingo  jaunų  žmonių  laisvalaikio,  užimtumo ir savirealizacijos  galimybes;
 • dirbti  komandoje,  priimti  sprendimus,  siūlyti  sprendimų  būdus, bendrauti ir  bendradarbiauti;
 • numatyti  savo  veiklos  tikslus, uždavinius,  gebėti  juos  koreguoti atsižvelgiant  į  jauno  žmogaus  ir visuomenės  poreikius;
 • valdyti, kaupti,  analizuoti,  sisteminti,  apibendrinti informaciją ir  rengti reikalingus dokumentus  bei išvadas;
 • mokėti užsienio  kalbą ( pageidautina anglų  kalbą);
 • gebėti  puikiai  naudotis įvairiomis  informacinėmis  technologijomis,  dirbti  Microsoft Office paketų  programomis;
 • laikytis  konfidencialumo;
 • būti  pareigingam,  darbščiam, lanksčiam,  kūrybiškam,  iniciatyviam,  sąžiningam;
 • turėti  lengvojo  automobilio  teises  ir  gebėti  vairuoti,  turėti  nors  2  m.  vairavimo  patirtį.

Darbo  pobūdis:

 • užmegzti kontaktą ir  palaikyti  tvarų bei lygiavertį  santykį  su  jaunais  žmonėmis;
 • nustatyti ir  įvertinti jaunimo poreikius,  užtikrinti  saugią  aplinką ir  jų  realizavimo  sąlygas;
 • padėti  jauniems  žmonėms puoselėti,  pažinti,  tobulinti jau  turimas  asmenines,  socialines ir  kitas  kompetencijas ir  įgyti  naujas;
 • padėti  jauniems  žmonėms  bei  pačiam  organizuoti veiklas,  remiantis  atvirumo,  prieinamumo,  savanoriškumo,  aktyvaus  dalyvavimo ir  orientavimosi į jaunų  žmonių  sociokultūrinę erdvę principais;
 • teikti sociokultūrines, prevencines,  informavimo, konsultavimo,  socialinių ir  gyvenimo įgūdžių,  neformaliojo ugdymo paslaugas;
 • atpažinti  rizikingą  jauno  žmogaus  elgesį, poelgius ir  imtis  veiksmų situacijai  suvaldyti;
 • skatinti  jaunimo  savarankiškumą,  motyvaciją,  iniciatyvumą,  verslumą,  savigarbą,  asmeninę  atsakomybę  ir  kt.;
 • bendradarbiauti su  kitomis  jaunimo  institucijomis;
 • dalyvauti  projektų  rengime  ir  įgyvendinime;
 • dirbti  komandoje  su  nacionaliniais  ir  tarptautiniais  savanoriais;
 • užtikrinti  Kretingos atvirame  jaunimo  centre viešai  tvarkai keliamus  reikalavimus;
 • pildyti pavestą su tiesioginiu darbu susijusią dokumentaciją.

Nustatomas  atlyginimo  pastoviosios  dalies  koeficientas pagal  LR biudžetinių  įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą,  priklausomai  nuo  turimo  išsilavinimo ir  profesinės  darbo  patirties:

 • A lygio  pareigybei -  nuo  7,80 iki 8,20 pastoviosios  dalies  koeficiento.
 • C lygio  pareigybei – nuo 6,63 iki 7,10 pastoviosios  dalies  koeficiento.

Privalumai:  darbo  patirtis (rekomendacijos).

Pateikiami  dokumentai:

 • gyvenimo  aprašymas,
 • motyvacinis  laiškas,
 • išsilavinimą  patvirtinantys  dokumentai,
 • asmens  dokumento  kopija,
 • vairuotojo  pažymėjimo kopiją,
 • pažymą,  kad  nėra  įtrauktas į  registrą,  susijusį su  vaikų  seksualiniu išnaudojimu,  kurią  galima  užsisakyti   elektroniniu  būdu  https://www.ird.lt/lt/gyventojams,
 • laisvos  formos  prašymas  dalyvauti  atrankos  pokalbyje, 
 • kiti  papildomi dokumentai,  kurie  manoma  gali  būti  svarbūs.

Dokumentus  iki  2023  m.  rugsėjo  22  d. įskaitytinai  pateikti  el. p.  [email protected] ,  tel.  pasiteiravimui   8 683 18331.

 

Pateikdami  dokumentus  Jūs   sutinkate,  kad  jūsų asmens  duomenys  būtų  tvarkomi vykdant darbuotojų  atranką.

 

Informuosime  tik  atrinktus  kandidatus pagal  tinkamai  pateiktus  dokumentus.

 

spausdinti