Atviras jaunimo centras » Mobilus darbas su jaunimu

Paskutinį kartą informacija atnaujinta  2024-03-04

 

Mobilusis darbas su jaunimu

 

Mobilusis darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, kai nuvykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

 

Mobilaus darbo su jaunimu tikslas: užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį,  socialinę integraciją bei vykdyti jaunimo įgalinimą jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje.

 

 

Mobilaus darbo su jaunimu uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas saugiai, atvirai, neformaliai, neįpareigojančiai aplinkai, kurioje jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais.
  • Padėti įsitraukti jaunimui į artimiausiai esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą.
  • Sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, kuriant tarpusavio pasitikėjimo santykį tarp jaunuolio ir bendruomenės.
  • Ugdyti jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
  • Konsultuoti įvairiose gyvenimo situacijose.
  • Parodyti jaunimui kitokias laisvalaikio leidimo, mokymosi galimybes per išvykstamąsias veiklas (pvz., mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti juos į tarpkultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą.
  • Nesant galimybių patenkinti jauno žmogaus poreikius, nukreipiant jauną žmogų į atitinkamas institucijas.

Mobilaus darbo su jaunimu veikla remiasi savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus poreikius, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos,  aktyvaus įsitraukimo (dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

  

Mobilaus  darbo  su jaunimu  atvykimas  į  seniūnijas  nuo  15.00 iki 19.00  val.:

 

Pirmadienis - Darbėnų  sen.

Antradienis - Vydmantų sen. 

Trečiadienis - Kūlupėnų sen. 

Ketvirtadienis - Žalgirio sen.

Penktadienis - Salantų sen. 

 

Mobilaus  darbo  jaunimo  darbuotojus galite   pakalbinti  šiuo  tel.: +370 649 62501

 

Susisiekti taip pat galite per socialinius tinklus:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090293996885&locale=lt_LT 

Susisiekite su mumis!