Atviras jaunimo centras » Mobilus darbas su jaunimu

Paskutinį kartą informacija atnaujinta  2023-11-22

 

Mobilusis darbas su jaunimu

 

Mobilusis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

 

Mobilių darbo su jaunimu paslaugų teikimo principai ir veiklos:

 • Kurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, į kurią jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais;
 • Padėti jauniems žmonėms įsivardyti savo poreikius, jausmus, baimes, išmokti jas atpažinti, suvokti ir mokytis valdyti;
 • Įgalinti: padėti atrasti ir įvardyti jaunų žmonių resursus ir talentus;
 • Teikti pagalbą ir nukreipti: konsultuoti ir informuoti, padėti probleminėse situacijose;
 • Sudaryti sąlygas pozityvaus laisvalaikio leidimo veikloms.

Patikimumas ir konfidencialumas - mobilių paslaugų pamatas.

 

Mobilaus darbo su jaunimu tikslas: užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą(-

si) ir socialinę integraciją bei vykdyti jaunimo įgalinimą jaunų žmonių gyvenamojoje

teritorijoje.

 

Mobilaus darbo su jaunimu uždaviniai:

 • Sudaryti sąlygas saugiai, atvirai, neformaliai, neįpareigojančiai aplinkai, kurioj jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais;
 • Padėti įsitraukti jaunimui į artimiausiai esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą;
 • Sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, kuriant tarpusavio pasitikėjimo santykį tarp jaunuolio ir bendruomenės;
 • Ugdyti jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius;
 • Konsultuoti įvairiose gyvenimo situacijose;
 • Parodyti jaunimui kitokias laisvalaikio leidimo, mokymosi galimybes per išvykstamąsias veiklas (pvz., mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti juos į tarpkultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą.

Mobilaus darbo su jaunimu veikla remiasi savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus

poreikius, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos, aktyvaus įsitraukimo

(dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

  

Mobilaus darbo su jaunimu grafikas:

 

Pirmadieniais 15:00-19:00 Darbėnai (Seniūnijos patalpos)

Antradieniais 15:00-19:00 Vydmantai (Seniūnijos patalpos)

Trečiadieniais 15:00-19:00 Kūlupėnai (Seniūnijos patalpos)

Ketvirtadienis 15:00-19:00 Salantai (Kultūros centras)

Penktadienis 15:00-19:00 Jokūbavas (Kultūros centras)

 

Jei turite klausimų ar norite pasitikslinti dėl susitikimo laiko, galite kreiptis į jaunimo

darbuotojus Andrių arba Vilijandą, tel.: +370 666 04179.

Susisiekti taip pat galite per socialinius tinklus:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100090293996885&locale=lt_LT

 

 

 

Susisiekite su mumis!