Socialinės dirbtuvės

Paskutinį kartą informacija atnaujinta  2024-06-11

 

Sekite informaciją Facebook socialiniame tinkle! (spausti)

 

 

PROJEKTAS „PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ SOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“ Nr. 07-018-p-0001

 

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Dienos veiklos centru pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 (toliau – Projektas).

 

Išsami informacija apie Projektą Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje (spausti).

 

Dienos veiklos centras, kaip vienas iš projekto partnerių, įgyvendina vieną iš Projekte suplanuotų veiklų:

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse.

Išsami informacija apie socialines dirbtuves (spausti).

 

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

 

Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama žmonėms nuo 18 metų, kurie dėl tam tikrų negalios sąlygotų priežasčių negali įsidarbinti laisvojoje darbo rinkoje ar pasinaudoti įdarbinimo su pagalba paslauga.

 

Teikiant šią paslaugą, darbas su socialinių dirbtuvių paslaugų  gavėjais organizuojamas pagal individualius planus, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus gebėjimus ir galimybes. Paslauga organizuojama vadovaujantis orientacijos į asmenį, aktyvinimo, adekvatumo, partnerystės, orientacijos į darbo, socialinio verslumo principais.

 

Vienas iš svarbesnių socialinių dirbtuvių bruožų – konkurencingos ir kokybiškos produkcijos gamyba, kurią realizavus žmogus gauna tam tikrą atlygį (stipendiją) ar kitaip skatinamas ir motyvuojamas.

 

Norint  gauti  socialinių  dirbtuvių  paslaugą:

  • Asmuo  su  negalia asmeniškai arba  su  globėjo/rūpintojo  pagalba  pateikia  prašymą  Kretingos  rajono  savivaldybės Socialinės  paramos skyriui (adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, 97130 Kretingos r. sav., telefonas: (0-445) 53068).
  • Kretingos  rajono  savivaldybės  administracijos Socialinės  paramos atlieka asmens gebėjimų įvertinimą ir  suformuoja  bylą socialinių  dirbtuvių  paslaugų  gavėjui.
  • Dienos  veiklos  centras  sudaro  sutartį su  socialinių  dirbtuvių  paslaugų  gavėju.
  • Socialinių  dirbtuvių  socialinis  darbuotojas kartu  su  paslaugų  gavėju sudaro asmens individualų paslaugos teikimo planą.

Teikiama  paslauga - atkuriami prarasti žmogaus darbiniai gebėjimai, formuojami nauji darbiniai įgūdžiai, vykdomas darbdavių ir socialinių partnerių bendradarbiavimas.

 

Kontaktai pasiteiravimui:
Telefonas: (8 445) 70145, mob. +370 683 18331.

El. pašto adresas: [email protected] .

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Projekto įgyvendinimui skirta 40 133 151,29 Eur.

Projektas įgyvendinamas visoje Lietuvos teritorijoje.

 

Dienos veiklos centro socialinių dirbtuvių veiklos aprašymas (Patvirtinta Dienos veiklos centro 2024 m. balandžio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-38) (spausti)

 

Susisiekite su mumis!