Projektai » Tarptautiniai projektai

Europos Solidarumo korpuso projektas Dienos veiklos centre

Paskutinį kartą informacija atnaujinta  2024-05-14

 

 

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti savo šalyje arba užsienyje ir įgyvendinti visos Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus. 

 

2020 m.  Dienos veiklos centras bendradarbiaudamas su Rietavo atviro jaunimo centru vykdo  15 mėn. trukmės  Europos Solidarumo korpuso programos finansuotą  projektą  Nr.  2019-3-LT02-ESC11-006549 "Discover the new world of relationship"  (Atrasti naujų santykių pasaulį) priimant  12 mėn savanorystei  2 tarptautinius savanorius iš Turkijos ir Gruzijos. 

 

Projekto tikslas: įstaigos organizacinės mentorystės stiprinimas, darbuotojų ir savanorių tarpusavio bendradarbiavimas, savanorių asmenybių augimo poreikių tenkinimas per socialinės veiklos  pažinimą.

 

Projekto uždaviniai:

  • Ugdyti jaunų žmonių solidarumo jausmą ir toleranciją įsiliejant į  socialinio darbo specialistų komandą;
  • Skatinti jaunų savanorių iš įvairių šalių tarpusavio ir kompleksinės negalios žmonių  tarpusavio supratimą;
  • Sudaryti erdvę savanorių aktyviam dalyvavimui neįgaliųjų socialiniame gyvenime;
  • Sukurti savanoriui kitokią geografinę, kultūrinę, kalbų pažinimo ir mokymosi erdvę.

2020-03-02

2020 m. kovo 1 d. atvyko savanoris Emre iš Turkijos 12 mėn. savanorystei Dienos veiklos centre Kretingoje.

Prasidėjo mūsų pažintis su juo ir jo pažintis su mumis!
Europos Solidarumo korpuso programos finansuojamas projektas "Atrask naują santykių pasaulį" ("Discover the new world of relationship") Nr. 2019-3-LT02-ESC11-006549.

Projektas vykdomas ES finansuoto projekto lėšomis bendradarbiaujant su Rietavo atviro jaunimo centru.

 

2020-09-09

ES SOLIDARUMO KORPUSAS "Atrask naują santykių pasaulį" ("Discover the new world of relationship") 2019-3-LT02-ESC11-006549 2020 m. rugsėjo 7 d. atvyko savanorė Elene Barbakadze iš Gruzijos 12 mėn. savanorystei Dienos veiklos centre Kretingoje. 

Projektas vykdomas ES finansuoto projekto lėšomis bendradarbiaujant su Rietavo atviro jaunimo centru.

 

2022-02-14

Dienos veiklos centro ir Rietavo savivaldybės jaunimo organizacijos “Progresas” bendras ES Solidarumo korpuso projektas “Volunteering in Kretinga” 2021-1-LT02-ESC51-VTJ-000037073

 

 

Nuo 2022 m. vasario 11 d. Dienos veiklos centre 12 mėn. trukmės savanorystę pradėjo pirmoji projekto savanorė Eka-Katerina iš Sakartvelo. Labai džiaugiamės Katerinos atvykimu ir pirmaisiais žingsniais į mūsų bendruomenę.
Linkime Katerinai pačių gražiausių dienų Lietuvoje, pažinti mūsų šalį ir pamilti mūsų miestą, dar geriau išmokti lietuvių kalbą, susidraugauti su mūsų įstaigos jaunuoliais ir darbuotojais...

 

2022-03-28

 

Vykstantys įvykiai mūsų pasaulyje pakoregavo ir mūsų dar vienos tarptautinės savanorės planus. Prireikė mėnesio, kad Karina iš Ukrainos pasiektų mus. Atvykusi kovo 23 d , pailsėjusi nuo kelionės sukeltų sunkumų, nuo kovo 25 d. Dienos veiklos centre 12 mėn. trukmės savanorystę pradėjo Karina iš Ukrainos. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės Karinos drąsa ir atkaklumu.

 

2023-02-24

Nuo 2023 m. vasario 23 d. bendradarbiaujant su NVO Rietavo jaunimo organizacija "Progresas", pagal Europos Solidarumo korpuso ESC51 savanorystė projektą Nr. 2022-2-LT02-ESC51-VTJ-000093380 Dienos veiklos centre 12 mėn. savanorystės laiką  pradėjo savanorė iš Prancūzijos Eléna Duchêne.

 

2023-04-04


Sulaukėme antros tarptautinės projekto savanorės!
Bendradarbiaujant su NVO Rietavo jaunimo organizacija "Progresas", pagal Europos Solidarumo korpuso ESC51 savanorystė projektą Nr. 2022-2-LT02-ESC51-VTJ-000093380 Dienos veiklos centre 12 mėn. savanorystės laiką nuo 2023-04-01 iki 2024-02-19 pradėjo savanorė iš Azerbaidžiano Yaman Aliyeva.

 

2023-07-14

Padidintas tarptautinių savanorių skaičius Dienos veiklos centrui. 

Jaunimo reikalų agentūros sprendimu 2023-07-07 Nr. 2S-(5.28) padidintas Kokybės ženklo Nr. 2020-1-LT02-ESC52-007056 akreditacijos priimamų į Dienos veiklos centrą tarptautinių savanorių skaičius 2 papildomais tarptautiniais savanoriais Dienos veiklos centro padaliniui Kretingos atviram jaunimo centrui.
Įstaiga akredituota 4 tarptautinių savanorių priėmimui. 2 savanoriais Dienos veiklos centre ir dar 2 sananoriais Kretingos atvirame jaunimo centre.

#Europossolidarumokorpusas #Jaunimoreikalųagentūra

 

2023-09-13

2023  m.  rugpjūčio 25   d.  baigėsi  savanorės iš Prancūzijos Eléna Duchêne savanorystės laikas Dienos veiklos centre.

 

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  bendradarbiaujant su NVO Rietavo jaunimo organizacija "Progresas", pagal Europos Solidarumo korpuso ESC51 savanorystė projektą Nr. 2022-2-LT02-ESC51-VTJ-000093380 Dienos veiklos centre 7 mėn. savanorystės laiką  pradėjo savanorė iš Ukrainos  Habriella Marian. Savanorystės  trukmė iki  iki 2024 m. kovo  31  d.

#Europossolidarumokorpusas

 

Nuo 2023 m. rugsėjo  1 d. bendradarbiaujant su NVO Rietavo jaunimo organizacija "Progresas", pagal Europos Solidarumo korpuso ESC51 savanorystė projektą Nr. 2023-1-LT02-ESC51-VTJ-000113471 Dienos veiklos centro  padalinyje  Kretingos  atvirame  jaunimo  centre  12 mėn. savanorystės laiką  pradėjo savanorė iš Belgijos Sterre Bruneel.  Savanorystės  trukmė  iki  2024 m. rugpjūčio 31  d. 

#Europossolidarumokorpusas

 

2023-10-09

2023 m. spalio 8 d., iš Armėnijos atvyko antroji Kretingos atviro jaunimo centro savanorė Mari Aghajanyan.
Savanorystės lakas Lietuvoje nuo 2023 m. spalio 8 d. iki 2024 m. rugpjūčio 31 d., pagal bendradarbiavimo su NVO Rietavo jaunimo organizacija " Progresas", Europos Solidarumo korpuso ESC51 savanorystė projektą Nr. 2023-1-LT02-ESC51-VTJ-000113471.

#Europossolidarumokorpusas

 

2024-05-14

Dienos veiklos centras vykdo Europos sąjungos finansuojamą Solidarumo korpuso Savanorystės veiklų projekt1 Nr. 2023-2-LT02-ESC51-VTJ-000176979.
Tarptautinės savanorystės 12 mėnesių etapą Dienos veiklos centre vykdo Turkijos Respublikos savanoris Ahmet Gürbüz.

Projekto trukmė nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2025 balandžio 30 d.
Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija "Progresas".

 

 

 

Susisiekite su mumis!